Het Kartel

Waarom voor het Kartel ASGB / GBO / MoDeS kiezen?

Een stem voor het Kartel = kiezen voor inhoud en visie

Als enige leggen we steeds uitgewerkte nota’s en ideeën op tafel om zo al jaren constructief op het beleid te wegen.

Een stem voor het Kartel = kiezen voor pragmatisme en realisme

We zeggen niet zomaar ja maar ook niet bij voorbaat nee. We houden van stevig onderhandelen om zo met alle stakeholders tot de meest werkbare oplossing te komen.

Een stem voor het Kartel = kiezen voor onafhankelijkheid en een open debatcultuur

We verdedigen de belangen van alle artsen, multidisciplinair, zonder interne stammentwisten en zonder politieke verwevenheid.

Een stem voor het Kartel = kiezen voor de jeugd en voor de toekomst

We hebben een jonge en vrouwelijkere generatie in onze werking geïntegreerd die het stijve en stofferige dat met een artsensyndicaat geassocieerd wordt, met verve wegblaast.