Het Kartel

De prioriteiten van het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor huisartsen

1. Praktijkondersteuning

 • Elke huisarts moet dankzij een toereikende financiering kunnen kiezen voor een volwaardige administratieve hulp enerzijds en/of een volwaardige verpleegkundige hulp anderzijds.
 • Een financiële stimulans voor praktijkondersteuning kan het best variëren volgens het aantal GMD’s (van de huisarts) en dus niet in functie van de werkduur van de ondersteuner.
 • De financiële stimulans moet ook van die aard zijn dat de (infrastructuur)kosten als gevolg van de uitbreiding van de praktijk gedekt worden.

2. Administratieve ontlasting

 • Minder in aantal en meer eenvormige attesten zijn noodzakelijk.
 • Een verdere vereenvoudiging (en op termijn afschaffing) van hoofdstuk IV inzake geneesmiddelen.
 • Het getuigschrift arbeidsongeschiktheid elektronisch kunnen doorsturen.
 • Het digitaal verwijsvoorschrift invoeren.
 • Een uniform gemaakt ziektebriefje is pas nodig vanaf drie dagen ziekte.

3. Wachtdienst en wachtposten

 • Optrekken van het beschikbaarheidshonorarium.
 • Het systeem ‘1733’ eindelijk en volledig uitrollen.
 • Bij de vorming van functionele samenwerkingsverbanden voldoende flexibel omspringen met de criteria, rekening houdend met geografische factoren.