Het Kartel

De prioriteiten van het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor alle artsen

1. Mentaal welzijn

 • Ruimte creëren binnen het bestaande budget om nieuwe initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg mogelijk te maken.
 • Meer integratie van geestelijke en somatische gezondheidszorg.
 • Opwaarderen van geestelijke gezondheidszorg tijdens de opleiding.
 • Laagdrempelige toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor artsen.

2. Sociale bescherming

 • Een hoger RIZIV sociaal statuut voor iedere actieve arts is nodig om voor een degelijk aanvullend pensioen te zorgen en het stijgend aantal deconventioneringen tegen te gaan.
 • Voor ASO en HAIO willen we een bijkomende verhoging zodat het gebrek aan pensioenbijdragen tijdens de sui generis-jaren gecompenseerd wordt.

3. Ecologische transitie

 • Extra aandacht in de opleiding voor de te verwachten gezondheidseffecten van klimaatverandering zoals meer hittegolven, hogere kans op pandemieën, nieuwe pathogenen etc.
 • Organisatorisch en budgettair stimuleren van de transitie naar een CO2-arm gezondheidszorgsysteem.
 • Anticiperen en herorganiseren van ons zorgsysteem op de effecten van klimaatverandering zoals frequentere hittegolven en toenemende migratiestromen.

4. Planning artsenaanbod

 • De planningsmodellen dienen adequater rekening te houden met meer partiële werkzaamheid, onvoldoende compensatie van uitstroom door instroom, meer uitstroom tijdens carrière of zelfs na opleiding,… 
 • De subquota dienen stringenter toegepast te worden en snel en flexibel aangepast te worden wanneer nodig.