Het Kartel
ASGB

Waarom voor het Kartel ASGB / GBO / MoDeS kiezen?

Een stem voor het Kartel = kiezen voor inhoud en visie

Als enige leggen we steeds uitgewerkte nota’s en ideeën op tafel om zo al jaren constructief op het beleid te wegen.

Een stem voor het Kartel = kiezen voor pragmatisme en realisme

We zeggen niet zomaar ja maar ook niet bij voorbaat nee. We houden van stevig onderhandelen om zo met alle stakeholders tot de meest werkbare oplossing te komen.

Een stem voor het Kartel = kiezen voor onafhankelijkheid en een open debatcultuur

We verdedigen de belangen van alle artsen, multidisciplinair, zonder interne stammentwisten en zonder politieke verwevenheid.

Een stem voor het Kartel = kiezen voor de jeugd en voor de toekomst

We hebben een jonge en vrouwelijkere generatie in onze werking geïntegreerd die het stijve en stofferige dat met een artsensyndicaat geassocieerd wordt, met verve wegblaast.

Waarom stemmen?

*Uw stem uitbrengen = mee het beleid in handen van artsen houden

Door te stemmen kiest u zelf uw vertegenwoordigers om de belangen van de artsen te verdedigen, zonder medische verkiezingen beslist de overheid op eigen houtje.

*Uw stem uitbrengen = kosteloos de toekomst van uw eigen beroep verzekeren

Elke arts met een actief RIZIV-nummer kan stemmen, ook HAIO en ASO. Lid zijn van een syndicaat is niet nodig, stemmen is wel belangrijk en het kost niets.