>> asgb.be FR NL
Zwaar beroep

De prioriteiten van het ASGB/kartel voor specialisten

Onze programmapunten zijn de uwe:

Aantrekkelijk maken én houden van het beroep

Voor elke specialist een billijk inkomen, een duurzame sociale bescherming en voldoende ondersteuning.

 • conform het opleidingsniveau
 • evenredig met de inzet, de wacht- en emotionele belasting en het beroepsrisico
 • aangepast aan de professionele verantwoordelijkheid en de korte loopbaan
  • niet afhankelijk van het wel of niet uitvoeren van technische prestaties
  • herijking met opwaardering van de intellectuele prestaties, in het bijzonder de raadplegingen
  • ondersteuning door voldoende gekwalificeerd personeel en up-to-date apparatuur
 • verder optrekken van het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut
 • een dubbel RIZIV Sociaal Statuut voor artsen in opleiding
 • uitkering bij bevalling
 • verder werken bij opname pensioen mét belastingvrije RIZIV-premie voor geconventioneerden
 • aandacht en tijd voor zinvolle bijscholing en accreditering
 • uitbouw en ondersteuning van de bidirectionele elektronische informatie-uitwisseling
 • verminderen van administratieve overlast
 • optimaliseren van de verhouding werkbelasting/familiaal- en sociaal leven.

Werken in het ziekenhuis aanmoedigen

Het ASGB/kartel is er van overtuigd dat de prioriteiten voor de specialist in de eerste plaats in het ziekenhuis liggen. En dat moet verder aangemoedigd worden. We bepleiten:

 • Verminderen van afdrachten op honoraria
  • Vermindering van de afdrachten op de honoraria vereist een grondige herziening van art. 155 van de ziekenhuiswet.
  • Verhoogd ereloon voor de consultatie in het ziekenhuis.
 • Verder uitwerken van een voorstel tot ‘coöperatief ziekenhuis’ voor de polikliniek.
  In dit voorstel, waarvan het ASGB/kartel mee trekker is, worden de artsen die het wensen (mede)eigenaar van de polikliniek via het verwerven van een participatie in een CVBA.
 • Paritaire vertegenwoordiging in de medische raad van het ziekenhuisnetwerk voor de deelnemende ziekenhuizen.
 • Ondersteuning van de informatica in het bijzonder het EPD

Creëren van een betere ziekenhuisfinanciering.

Het ASGB/kartel is voorstander van een vereenvoudigde, eerlijke en transparante financiering. Dus geen all-in financiering. Dit vereist een vereenvoudiging van het huidige systeem en de invoering van gezamenlijke stimuli voor beheerders en artsen om meer in te zetten op kwaliteit en minder op volume.

Kwaliteit van de opleiding verhogen

Het ASGB/kartel gelooft dat een kwaliteitsvolle opleiding met een correcte verloning, een goede work-life balance en dito ondersteuning zullen bijdragen tot een duurzame aantrekkelijkheid van ons beroep. Verder ijveren we voor een structurele en kwaliteitsvolle verankering van het levenslang leren in elke artsencarrière.

Het ASGB/kartel bepleit:

Good Governance met medebestuur door de artsen

Het ASGB/kartel is van mening dat artsen de ziekenhuisnetwerken mee moeten besturen.

In het wetsvoorstel rond de ziekenhuisnetwerken is mede door inbreng van ASGB/kartel voor een aantal punten reeds consensusvereiste tussen medische raad en raad van bestuur bekomen.

ASGB/kartel wil hier echter de vinger aan de pols houden: