>> asgb.be FR NL
Zwaar beroep

De prioriteiten van het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor huisartsen

Wij zijn voor een systeem van solidair gedragen gezondheidszorg met lage drempels, dat kwaliteitsvolle zorg garandeert voor iedere patiënt

In het verleden was het Kartel ASGB/GBO/MoDeS al de drijvende kracht achter de verhoging van het Sociaal Statuut, de invoering van het GMD, de praktijktoelage en Impulseo.

Onze programmapunten zijn de uwe:

Aantrekkelijk maken én houden van het beroep

Het Kartel gelooft dat een correcte verloning, een goede work-life balance en professionele omkadering zullen bijdragen tot de aantrekkelijkheid van ons beroep.

 • Per prestatie en forfaitair (GMD, praktijktoelage), waarbij het forfaitair gedeelte moet worden opgetrokken.
 • Een verdere herijking met opwaardering van de intellectuele prestaties.
 • Een goed geregelde en correct betaalde wachtdienst buiten de normale werkuren, zowel tijdens het weekend als tijdens de week.
 • De huisartsenwachtposten moeten verder uitgebouwd worden over het hele grondgebied en de financiering ervan dient te worden veilig gesteld. De efficiëntie zal toenemen door de verplichte triage via de 1733 naar de wachtpost, of naar de spoeddienst van het ziekenhuis.
 • Gebruiksvriendelijke, EBM-ondersteunde software, met inspraak over de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. De vroegere wildgroei in huisartsensoftware dreigt nu om te slaan in een monopoliepositie van één speler, die zelf de prijzen en voorwaarden bepaalt. Dit moet stoppen.
 • Verhoging telematicapremie
 • Professionele omkadering door subsidiëring van niet alleen administratief personeel en telesecretariaat, maar ook praktijkassistenten en verpleegkundigen.
 • Verder optrekken van de praktijktoelage, ongeacht de praktijkgrootte.
 • Verder optrekken van het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut.
 • Een dubbel RIZIV Sociaal Statuut voor artsen in opleiding.
 • Uitkering bij bevalling.
 • Premie evenwaardig aan het RIZIV Sociaal Statuut voor de geconventioneerde arts, die blijft doorwerken na zijn/haar pensioen.
 • Het is niet omdat iets elektronisch kan dat het minder overbodig wordt.

Centrale rol van de huisarts in de gezondheidszorg verder versterken

De juiste zorg, door de juiste verstrekker op de juiste plaats, op het juiste moment en aan de juiste prijs. Dat is de enige weg om tot een kwalitatieve en performante zorg te komen.

 • Automatische verlenging van het GMD
 • Uitbetaling: 10 euro per trimester.
 • Notificatie via Mycarenet
 • Voor alle specialiteiten, meerdere keren per jaar
 • Verhoogd GMD-honorarium voor de patiënt met hogere zorgbehoefte (b.v. het statuut ‘Chronisch Zieke’)
 • Taakafspraken met de andere actoren op de eerste lijn en met de tweede en derde lijn.
 • Ontwikkeling van een gedeeld elektronisch dossier

De samenwerking bevorderen.

 • Samenwerken is essentieel voor het Kartel, niet alleen met andere artsen, maar met alle actoren uit de gezondheids- en welzijnssector.
 • Optimale zorgkwaliteit voor de patiënt dankzij een goed samenwerkend behandelingsteam.
 • Door een goede taakomschrijving is de huisarts de spil en coördinator van de zorgplanning en de medische gegevens. De nodige financiële middelen moeten hiervoor ter beschikking worden gesteld.
 • Het Kartel ASGB/GBO/MoDeS zet verder in op een betere samenwerking, binnen de Eerste Lijns Zones (huisartsenkringen, LMN, SEL), met de wetenschappelijke verenigingen en de universitaire huisartsencentra.
 • Nu veel bevoegdheden met de zesde staatshervorming naar de gemeenschappen zijn overgegaan, eist het Kartel ASGB/GBO/MoDeS ook daar participatie in het beleid.